Privacy & Cookiebeleid

Bewaar uw goederen veilig in onze opslagboxen.

1. Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen er ook voor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring leggen we u uit wat we doen met de persoonsgegevens.

2. Bescherming van de privacy

C.S.C. Compact Storage Center hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten i.v.m. het verzamelen en/of verwerken van uw gegevens. Bij vragen kunt u ons contacten via info@csc.be.
2.1 C.S.C. Compact Storage Center zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waar nodig.
2.2 Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
2.3 De privacyverklaring van C.S.C. Compact Storage Center is in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG.

3. Verzamelen van gegevens

3.1 S.C. Compact Storage Center verzamelt persoonsgegevens, die u heeft aangeleverd. Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:

 • Bij het aanvragen van een offerte
 • Bij het afsluiten van een contract
 • Bij een bezoek op de website
 • Cameratoezicht
 • Beveiliging van uw gegevens
 • Uw rechten voor inzage
 • In onze administratie

  3.2 Bij het aanvragen van een offerte. Bij C.S.C. Compact Storage Center verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. De reden dat we dit doen is om contact met u op te nemen over de offerte. De gegevens worden een jaar bewaard, omdat er mensen zijn die zich eerst willen informeren en pas over een aantal maanden er gebruik van willen maken. De gegevens worden een jaar bewaard en niet gedeeld met andere partijen.
  3.3 Bij het afsluiten van een contract. Bij het afsluiten van een contract met C.S.C. Compact Storage Center worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor facturatie en de boekhouding. We verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer. De reden dat we dit doen is om eventueel contact met u op te nemen. Tevens verzamelen we betalingsgegevens die nodig zijn om de huur te incasseren. We bewaren deze gegevens 7 jaar omdat C.S.C. Compact Storage Center dat wettelijk verplicht is aan de fiscus.
  3.4 Bij een bezoek op de website. C.S.C. Compact Storage Center maakt gebruik van Google Analytics om inzage te krijgen van het bezoek en gebruik van de website, en op deze manier rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie door C.S.C. Compact Storage Center aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan C.S.C. Compact Storage Center te kunnen aanbieden. Via de website worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. C.S.C. Compact Storage Center heeft geen invloed op wat

Google met verkregen informatie doet en verwijst de bezoekers voor meer informatie hierover het beleid van Google.
3.5 Cameratoezicht. Aan en in het pand hangen meerdere zichtbare camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is aangegeven met stickers en bordjes. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de veiligheid en de eigendommen van C.S.C. Compact Storage Center en de klanten van C.S.C. Compact Storage Center te beschermen. De gegevensverzameling die plaatsvindt is noodzakelijk en dienen tot beveiliging van personen en goederen. Toegang tot de camerabeelden is alleen mogelijk voor geautoriseerde personen van C.S.C. Compact Storage Center. De camerabeelden worden maximaal 365 dagen bewaard en daarna worden ze automatisch overgeschreven. Als er een calamiteit heeft plaatsgevonden worden de beelden langer bewaard. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie, ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
3.6 Uw rechten voor inzage. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u een ons mag vragen of u deze persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzagenverzoek.
3.7 Verstrekken aan derden. C.S.C. Compact Storage Center verstrekt uw gegevens alleen aan DaaS (clouddienst) en de boekhouder voor administratiedoeleinden. Contact of vragen Heeft u nog vragen over deze verklaring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. info@csc.be of 056 73 83 83

C.S.C. Compact Storage Center

Adres. Oude Kassei 28
8791 Beveren-Leie
België

T. 056 73 83 83
E. info@csc.be  
I. www.csc.be
BTW: BE0427704573

UNDER CONSTRUCTION

Hallo,
deze website en diensten zijn nog niet actief.